งานบริการรถกระเช้า ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]

              

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.50 น. เจ้าหน้าที่กองช่างซ่อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านหัวอ่าง

เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่กองช่างซ่อมโคมไฟถนน ที่วัดห้วยกระเจา ตามคำร้องแจ้งซ่อม