กิจการประปา ประจำวันที่ 13 มกราคม 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]

              

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น. เจ้าหน้าที่ประปาของเทศบาลฯ ซ่อมท่อประปาเข้าบ้าน นางทองสุข ใคร่ครวญ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยกระเจา เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่ประปา ขยับมิเตอร์น้ำบ้านนายต๊อก สืบด้วง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยกระเจา เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่ประปาย้ายมิเตอร์น้ำบ้าน นายจำลอง ใคร่ครวญ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยกระเจา และเวลา 21.30 น. เจ้าหน้าที่ประปาซ่อมท่อเข้าบ้านนางลำดวน ป้องกัน หมู่ที่ 4 บ้านดงตาอินทร์