งานบริการรถกระเช้า ประจำวันที่ 13 มกราคม 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]

              

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น.เจ้าหน้าที่กองช่างซ่อมโคมไฟฟ้าถนน หมู่ที่ 20 บ้านทุ่งประดู่ ตามคำร้องแจ้งซ่อม