กิจกรรมโครงการEco Bricks ร่วมกับรายการคนมันส์พันธุ์อาสา ปี 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]

              

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมโครงการEco Bricks ร่วมกับรายการคนมันส์พันธุ์อาสา วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเก่า