ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 2 บ้านห้วยกระเจา ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]

              

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ประปาดำเนินการซ่อมท่อประปา บริเวณตรงข้ามตลาดนัดหมู่ที่ 2 บ้านห้วยกระเจา