คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 [ 7 ก.พ. 2562 ]

              

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยกระเจา