ขอเชิญชวนใส่เสื้อสีเหลืองโดยพร้อมเพียงกัน ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]