ตารางออกปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 8 ส.ค. 2561 ]