ขอเชิญเกษตรกรผู้เลี้ยง วัว กระบือ แพะ และแกะ มารัคซีนป้องกันโรคปาก เท้าเปื่อย ประจำปี 2561 [ 1 ส.ค. 2561 ]