คณะกรรมการตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านทัพพระยา [ 3 ก.ค. 2561 ]

              

คณะกรรมการโครงการอาหารกลางวัน ลงพื้นที่สำรวจอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ณ โรงเรียนบ้านทัพพระยา ประจำปี 2561