เทศบาลฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี คณะทำงานอำเภอห้วยกระเจา มอบถุงยังชีพในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา [ 2 ก.ค. 2561 ]

              

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับอำเภอห้วยกระเจา เทศบาลฯ มอบถุงยังชีพ พร้อมด้วยเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา จำนวน 3 ราย