ตะกร้าเชือกมัดฟาง งานฝือมือชาวบ้านที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพโดยเทศบาลตำบลห้วยกระเจา [ 20 มี.ค. 2561 ]