กองคลังของเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ออกหน่วยจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 หมู่ที่ 15 บ้านไพรงาม [ 4 เม.ย. 2561 ]