แจ้งกำหนดจ่ายเบี้ยต่างๆ ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]

              

เขต 1 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

เขต 2 วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561

เอกสารที่ต้องใช้ในการเบิกเงินฯ 

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. สมุดเงินฝากธนาคารออมสิน