คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ลงพื้นที่ เยื่ยมบ้านผู้ยากไร้ [ 27 มี.ค. 2561 ]

              

เยี่ยมบ้านนายหล่ำ ใคร่ครวญ หมู่ที่ 4 บ้านดงตาอินทร์