เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับส่วนราชการอำเภอห้วยกระเจา เยี่ยมบ้านผู้ประสพอัคคีภัย [ 27 ก.พ. 2561 ]

              

นายธนู  คำปาน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยกระเจา ผู้ประสพอัคคีภัยเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561