มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ราย [ 22 ธ.ค. 2560 ]

              

นายสิริพงศ์ สืบเนียม นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา มอบหมายให้ นายวิโรจน์  สืบดา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัดและนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยื่ยมและมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านซ่อง จำนวน 2 ราย