ตารางออกปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 [ 12 ก.ค. 2560 ]