5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ [ 5 ธ.ค. 2559 ]