่ร่วมทำบุญบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 2 ธ.ค. 2559 ]

              

ณ วัดทิพย์สุคนธาราม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี