ตารางฉีดพ่นหมอกควัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 [ 18 ก.ค. 2559 ]