ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาสามปี    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2558 [ 19 ต.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ/พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 2 ต.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลห้วยกระเจาร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น แห่งชาติ [ 3 ก.ย. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  ขอเชิญต้อนรับผู้อำนวยการฝนหลวง [ 22 ก.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  การเปลี่ยนแปลงการจ่ายเบี้ยต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 2 ก.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำแชมพูจากมะกรูด ใบย่านาง และการทำน้ำยาล้างจาน [ 1 ก.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ปี 2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประจำปี 2558 (รายละเอียด) [ 29 มิ.ย. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างสมรรถภาพอปพร. [ 21 เม.ย. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  ุ่มังกะหร่าเกมส์ [ 21 เม.ย. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  สืบสานงานประเพณีลอยกระทง [ 15 ธ.ค. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
  มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยกระเจา [ 1 ต.ค. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ประจำปี 2557 [ 17 พ.ย. 2556 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมกีฬาหมู่บ้าน [ 21 ต.ค. 2555 ]

...อ่านต่อ>>
  พิธีวางพวงมาลา “วันปิยมหาราช” [ 10 ต.ค. 2555 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 
     
     
     
     
     
     
     
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71160  

 2015 huikrachao.go.th, All rights : ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285 email : banrow_2547@hotmail.co.th