ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 13 พ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจการประปา ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  กำหนดการจ่ายเบี้ยต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 29 เม.ย. 2562 ]

เขต 1 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

เขต 2 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

...อ่านต่อ>>
  ตรวจพื้นที่การก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกาญจนาภิเษกหลังใหม่ [ 20 เม.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ขอเชิญข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (2562) [ 2 เม.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 25 ม.ค. 2562 ]

วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2562

...อ่านต่อ>>
  ขออำนวยอวยพรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยต่างๆ ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 21 ธ.ค. 2561 ]

เขต 1 วันพุธที่ 2 มกราคม 2562

เขต 2 วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562

...อ่านต่อ>>
  แจ้งเกษตรกรที่เลี้ยงวัว กระบือ แพะ แกะ ให้มารับวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย ปี 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]

โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชน และกระติกพร้อมน้ำแข็งมาด้วยค่ะ

...อ่านต่อ>>
  ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]

เขต 1 วันที่ 6 ธันวาคม 2561

เขต 2 วันที่ 7 ธันวาคม 2561

...อ่านต่อ>>
  รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือนพฤศจิกายน 2561) [ 7 พ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ต.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ขอเชิญชวนใส่เสื้อสีเหลืองโดยพร้อมเพียงกัน ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศเทศบาลเทศบาลตำบลห้วยกระเจา เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ปีงบฯ 2563 [ 5 ต.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา