ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  ประกาศ !!! กำหนดตารางฉีดพ่นหมอกควัน ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  กำหนดการฉีดพ่นหมอกควัน สำหรับสถานศึกษาในเขตเทศบาลฯ ประจำปี 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ !!! กำหนดตารางฉีดพ่นหมอกควัน ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ขอให้เกษตรกรที่เลี้ยงวัว กระบือ แพะ แกะ รับวัคซีนป้องกันโรคปาก เท้าเปื่อย ประจำปี 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]

ประกาศ!!! ขอให้เกษตรกรที่เลี้ยงวัว กระบือ แพะ แกะ รับวัคซีนป้องกันโรคปาก เท้าเปื่อย ประจำปี 2563 ตั้งแต่ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ❇️ ขอให้นำบัตรประชาชน กระติกน้ำพร้อมน้ำแข็งมาด้วยค่ะ

...อ่านต่อ>>
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA 2020) [ 1 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  แบบสอบถามความพึงพอใจ ของเทศบาลตำบลห้วยกระะเจาการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  งานจัดเก็บรายได้กองคลัง จะให้บริการปรับปรุงข้อมูลที่ดิน เพื่อใช้ประกอบการคำนวณ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมกิจกรรม ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท ปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์เงินเยียวยาคนพิการ 1,000 บ. ปี 2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ตรวจคัดกรองตลาดนัดวันอังคาร วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  อย่าลืมมาตรการป้องกัน การ์ดอย่าตก ปลอดโรคโควิด 19 [ 28 เม.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว วันที่ 28 เมษายน 2563 [ 28 เม.ย. 2563 ]

ประกาศ !!! ทางเทศบาลฯ ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้ – เวลา 17.00 น. เพื่อเชื่อมท่อเมนประปาที่ส่งไปยังประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 8,14,18 ตำบลห้วยกระเจา

...อ่านต่อ>>
  ่ข่าวดี ยอดผู้ป่วยโควิด 19 อำเภอห้วยกระเจา เป็น 0 แล้ว [ 23 เม.ย. 2563 ]

ข่าวดี!!!!
สำหรับคนห้วยกระเจา ผู้ติดเชื้อโควิด-19 หายเพิ่ม 1 ราย ได้กลับบ้านแล้ว ด้าน เทศบาลตำบลห้วยกระเจา และส่วนราชการอำเภอห้วยกระเจา ขอความร่วมมือ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" เว้นระยะห่าง เพื่อลดการแพร่ระบาด ขณะนี้ยอดผู้ป่วยโควิด ...อ่านต่อ>>

  การดูแลตนเองให้ห่างไกลโควิด 19 [ 23 เม.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา