ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564   [ 27 ม.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์กำหนดวันโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   [ 7 ม.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ขอเลื่อนประชุมนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ของเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ปี 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  แนวทางดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 7 ธ.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากมูลนิธิอาจารย์บุญเทียน สืบศักดิ์ ปี 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  การปรับปรุงอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประ่ชาสัมพันธ์วันหยุดพิเศษ เดือนธันวาคม 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  แผนการจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปรับปรุงและขึ้นทะเบียนการเกษตร ปีการผลิต 2563/64 [ 20 พ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศนายทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 [ 18 พ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศรับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 [ 27 ต.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ถึงเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง ประจำปี 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  การปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ ปี 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี [ 12 ต.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  สรุปข่าวการประชุมคณะรับมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 ก.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา