ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  สาระสำคัญของกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ   [ 3 ก.ย. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2564   [ 2 ก.ย. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนของสำนักงาน ก.พ.ร. ปี 2564   [ 30 ส.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ [ 11 ส.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม [ 5 ส.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  มาตรการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระรอก 3 ปี 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  แคมเปญ“ รถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดกาญจนบุรี” ปี 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  มอบน้ำดื่มให้ผู้กักตัว หมู่ที่ 7 บ้านเขาศาลา วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 [ 19 ก.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ขั้นตอนการขอเตียงผู้ป่วยโควิดสำหรับคนทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดกาญจนบุรี [ 14 ก.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ต้องการจะเดินทางกลับภูมิลำเนา ปี 2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 [ 25 พ.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  วันฉัตรมงคล ประจำปี 2564 [ 4 พ.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปี 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เดือน มีนาคม 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา