ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  ประชาสัมพันธ์ กำหนดโอนเงินเบี้ยยังชีพต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โดยกรมบัญชีกลางจะโอนโดยตรง) [ 26 ธ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  งานบริการรถกระเช้า วันที่ 25 ธันวาคม 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ ใช้ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ปี 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์การแจกวัคซีนป้องกันโรคปาก เท้าเปื่อย ประจำปี 2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]

รับได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าวัคซีนจะหมด (ในวัน เวลา ราชการเท่านั้นค่ะ)

...อ่านต่อ>>
  ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 25 พ.ย. 2562 ]

เขต 1 วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 (หมู่ที่ 2 3 4 6 8 10 14 18 19)

เขต 2 วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 (หมู่ที่ 1 5 7 11 12 13 15 16 20 21)

...อ่านต่อ>>
  ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง ปี 2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]

เทศบาลตำบลห้วยกระเจา ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง Safety Home...Safety Society "บ้านปลอดภัย...สังคมไทยไร้ความรุนแรง"

...อ่านต่อ>>
  แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ต.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]

เขต 1 วันที่ 8 ตุลาคม 2562 (หมู่ 2,3,4,6,8,10,14,18,19)

เขต 2 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 (หมู่ 1,5,7,11,12,13,15,16,20,21)

...อ่านต่อ>>
  ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าระบบได้เป็นการชั่วคราว ปี 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศการคัดเลือกคณะกรรมการและกรรมการผู้บริหารสภาเด็กฯ ปี 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]

กิจการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลห้วยกระเจา เรื่อง ขอเชิญเด็กที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี เข้าร่วมคัดเลือกคณะกรรมการและกรรมการผู้บริหารสภาเด็กฯ ปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยกระเจา อย่าลืมพกบัตรประจำตัวประชาชนมา ...อ่านต่อ>>

  ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยต่างๆ ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]

เขต 1 วันที่ 3 กันยายน 2562 (หมูที่ 2,3,4,6,8,10,14,18,19)

เขต 2 วันที่ 4 กันยายน 2562 (หมู่ที่ 1,5,7,11,12,13,15,16,20,21)

...อ่านต่อ>>
  ตรวจงานถนนคอนกรีต ซอยศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ที่ 4 บ้านดงตาอินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  งานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ณ บ้านน้องปาล์ม บ้านเขากรวด [ 19 ส.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา