ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาสามปี    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการเมือง    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลห้วยกระเจา [ 16 ส.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการ "ทำบัตรประจำตัวคนพิการเคลื่อนที่" ประจำปี 2560 [ 2 พ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ตะกร้าเชือกมัดฟาง งานฝือมือชาวบ้านที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพโดยเทศบาลตำบลห้วยกระเจา [ 20 มี.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 10 พ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ขอเชิญผู้สูงอายุลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 [ 3 เม.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  แจ้งกำหนดจ่ายเบี้ยต่างๆ ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการดูแลของเทศบาลตำบลห้วยกระเจา [ 30 มี.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ก.พ. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  หลักเกณฑ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 31 ม.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลห้วยกระเจา ร่วมกับวัดห้วยกระเจา ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี 2560-2561 [ 27 ธ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ก.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ขอเชิญเที่ยวงานตลาดสิงห์ด่านเกวียน ถนนคนเดิน ชุมชนคนห้วยกระเจา ประจำปี 2560 [ 18 ก.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม [ 1 มี.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ขอเชิญรับวัคซีนป้องกันโรคปาก เท้า เปื่อย ประจำปี 2560 [ 27 มิ.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ขอแจ้งปิดน้ำประปาชั่วคราว ประจำเดือน มิถุนายน 2560 [ 7 มิ.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 |
 
     
     
     
     
     
     
     
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71160  

 2015 huikrachao.go.th, All rights : ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285 email : banrow_2547@hotmail.co.th