ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566   [ 1 ธ.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลห้วยกระเจา   [ 21 พ.ย. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ร่วมด้วย ช่วยกันในการรื้อถอนอาคารหลังเก่า เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่   [ 21 พ.ย. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรหลัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖   [ 21 พ.ย. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือนพฤศจิกายน   [ 17 พ.ย. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   [ 4 พ.ย. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศเรื่องแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 [ 27 ต.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำเดือนตุลาคม [ 26 ต.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 [ 17 ต.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอเปลี่ยนชื่อในรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตตำบลห้วยกระเจา ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ ผลการสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 30 ก.ย. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา