ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาสามปี    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการเมือง    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  โครงการเทศบาลตำบลห้วยกระเจารักษ์โชห่วย ประจำปี 2559 [ 29 ส.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  พนักงานประปาดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา หมู่ที่ 6 บ้านหัวอ่าง (ประจำวันที่ 18 พ.ค. 59) [ 18 พ.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  งานกองช่างดำเนินการซ่อมระบบเสียงตามสายบริเวณหมู่ที่ 3 บ้านห้วยกระเจา [ 18 พ.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลฯ ร่วมกับสำนักชลประทานที่ 13 แจกน้ำประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 12 บ้านพยอมงาม [ 18 พ.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลห้วยกระเจาร่วมกับชลประทานที่ 13 แจกน้ำอุปโภคให้กับหมู่ 16 บ้านดอน ประจำวันที่ 17 พ.ค. 59 [ 17 พ.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลห้วยกระเจามอบรถเข็นให้กับนายวรวุฒิ ด้วงปลี หมู่ที่ 20 บ้านทุ่งประดู่ [ 17 พ.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการเปลี่ยนตู้ควบคุมโฟโต้เซล หมู่ที่ 3 , 4 จากเหตุฟ้าผ่า [ 16 พ.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยกระเจา [ 13 พ.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ซ่อมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งคูณ [ 12 พ.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลห้วยกระเจาร่วมกับชลประทานที่ 13 แจกน้ำอุปโภคให้กับหมู่ 4,6 ประจำวันที่ 5 พ.ค. 59 [ 5 พ.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  หัวหน้าส่วนราชการอำเภอห้วยกระเจาร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 [ 4 พ.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการประชาคมหมู่บ้านและจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2558 [ 25 มี.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 [ 30 ก.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  กองช่างเทศบาลฯ ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านทัพพระยา [ 29 เม.ย. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการ กฟภ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2559 หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่ [ 29 เม.ย. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
 
     
     
     
     
     
     
     
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71160  

 2015 huikrachao.go.th, All rights : ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285 email : banrow_2547@hotmail.co.th