ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงวัย (สานตะกร้าเชือกมัดฟาง) ประจำปี 2560 [ 29 พ.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 1 ราย โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี [ 17 พ.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  พิธีถวายดอกไม้จันทน์ [ 26 ต.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  วันปิยมหาราช ประจำปี 2560 [ 23 ต.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ [ 13 ต.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายราชินี [ 6 ต.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ครบรอบ 100 ปี วันธงชาติไทย [ 28 ก.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม ประจำเดือน กันยายน 2560 [ 20 ก.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กันยายน 2560 [ 20 ก.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดย ศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาญจนบุรี [ 12 ก.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2560 [ 10 ก.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่อคนทุกวัย ประจำปี 2560 [ 31 ก.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการ หน้าบ้าน น่ามอง ประจำปี 2560 [ 25 ก.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์ สนับสนุนการจัดการพระราชพิธีถวายพระบรมศพฯ [ 18 ก.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการ "คืนดินดีสู่ขุนเขา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ" ครั้งที่ 3 [ 17 มิ.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
 
     
     
     
     
     
     
     
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71160  

 2015 huikrachao.go.th, All rights : ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285 email : banrow_2547@hotmail.co.th