ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาสามปี    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการเมือง    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  อำเภอห้วยกระเจาร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยกระเจา พาประชาชนอำเภอห้วยกระเจาชมนิทรรศการภายในวัดทิพย์สุคนธาราม [ 11 ต.ค. 2559 ]

เพื่อส่งเสริมความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และสร้างความใกล้ชิดระหว่างวัดทิพย์สุคนธาราม กับประชาชนอำเภอห้วยกระเจา และเพื่อให้ประชาชนอำเภอห้วยกระเจาได้ศึกษาข้อมูลของวัดทิพย์สุคนธาราม และสามารถบอกต่อกับผู้ที่มาเยือนอำเภอห้วยกระเจาได้ดี

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลห้วยกระเจาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่่ยนเรียนรู้ ณ เทศบาลตำบลบ้านดอน จังหวัดสุพรรณบุรี [ 30 ก.ย. 2559 ]

ระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2559 โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว จังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

...อ่านต่อ>>
  นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจาร่วมแสดงความยินดี กับนายเต็ก โจโฉ ผู้พิการหมู่ที่ 12 บ้านพยอมงาม [ 29 ก.ย. 2559 ]

เนื่องจากได้รับมอบบ้านหลังใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ร.9 พัน 2 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยป้องกันฯ 

...อ่านต่อ>>
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ (ทำยาหม่องน้ำและดอกไม้จันท์) ประจำปี 2559 [ 8 ก.ย. 2559 ]

ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ ศาลา SML หมู่ที่ 2 บ้านห้วยกระเจา

...อ่านต่อ>>
  โครงการฝึกอบรมและทบทวนอปพร. ประจำปี 2559 [ 25 ส.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  คลีนนิ่งเดย์ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินีนาถฯ ประจำปี 2559 [ 11 ส.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลห้วยกระเจา เข้าร่วมโครงการ "คืนดินดี สู่ขุนเขา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา" [ 1 ส.ค. 2559 ]

ร่วมกับส่วนราชการทุกส่วนในอำเภอห้วยกระเจา ณ วัดทิพย์สุคนธาราม ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลฯ ร่วมกับสำนักชลประทานที่ 13 แจกน้ำประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ให้กับประชาชนหมู่ที่ 11 บ้านทุ่งมังกะหร่า [ 27 ก.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลฯ ร่วมกับสำนักชลประทานที่ 13 แจกน้ำประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ให้กับประชาชนหมู่ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่ วัดบ้านซ้อง และโรงเรียนบ้านซ้อง [ 14 ก.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  พนักงานประปาดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 บ้านห้วยกระเจา (ประจำวันที่ 7 ก.ค. 59) [ 7 ก.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลฯ ร่วมกับสำนักชลประทานที่ 13 แจกน้ำประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ให้กับประชาชนหมู่ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่ [ 4 ก.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลฯ ร่วมกับสำนักชลประทานที่ 13 แจกน้ำประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ให้กับวัดบ้านซ้อง [ 6 ก.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการครอบครัวยุคใหม่ไร้ความรุนแรง ประจำปี 2559 [ 21 มิ.ย. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 [ 24 มิ.ย. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2559 [ 13 ก.ย. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
 
     
     
     
     
     
     
     
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71160  

 2015 huikrachao.go.th, All rights : ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285 email : banrow_2547@hotmail.co.th