ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2561 [ 7 มิ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 จำนวน 19 ราย [ 6 มิ.ย. 2561 ]

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยกระเจา

...อ่านต่อ>>
  สำรวจถนนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุฝนตกหนัก [ 23 พ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมหารือช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย และติดตามงานในด้านต่างๆ ของเทศบาลฯ [ 21 พ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  กองช่างพรัอมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ลงพื้นที่สำรวจผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย ปี 2561 [ 20 พ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ตั้งจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 17 เม.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการฝึกอบรมสานสัมพันธ์วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 [ 13 เม.ย. 2561 ]

ณ วัดห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

...อ่านต่อ>>
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2561 [ 12 เม.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  กองคลังของเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ออกหน่วยจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 หมู่ที่ 15 บ้านไพรงาม [ 4 เม.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการอบรมเส้นทางแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา ประจำปี 2560 [ 30 มี.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ อำเภอห้วยกระเจา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 28 มี.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 [ 27 มี.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ลงพื้นที่ เยื่ยมบ้านผู้ยากไร้ [ 27 มี.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลมอบเงินช่วยเหลือ นายธนู คำปาน ผู้ประสพอัคคีภัยในเขตเทศบาลฯ [ 26 มี.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาญจนบุรี มอบไก่ไข่พร้อมอุปกรณ์ให้ผู้มีรายได้น้อยผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ [ 9 มี.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา