ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาสามปี    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการเมือง    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพต่างๆ ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการสถานีสวัสดิการและเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2561 [ 27 ก.พ. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับส่วนราชการอำเภอห้วยกระเจา เยี่ยมบ้านผู้ประสพอัคคีภัย [ 27 ก.พ. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการรณรงค์จัดการการบำบัดน้ำเสียในชุมชนตามแนวพระราชดำริ โดยการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางธรรมชาติโดยใช้ต้นธูปฤาษี [ 14 ก.พ. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมอบรมผู้เตรียมเข้าสู่วัยสุงอายุและผู้สูงอายุให้มีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองได้ตามสุขภาวะ [ 13 ก.พ. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรสานตะกร้าเชือกมัดฟาง ประจำปี 2561 [ 23 ม.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตำบลห้วยกระเจา [ 12 ม.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงภายในตำบลห้วยกระเจา [ 8 ม.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการคืนดินดีสู่ขุนเขา ปี 2560 [ 22 ธ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ราย [ 22 ธ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ของเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [ 20 ธ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุ [ 20 ธ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการ "้ห้วยกระเจา ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัย" ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 14 ธ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมร่างเทศบัญญัติประปา ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ธ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงวัย (สานตะกร้าเชือกมัดฟาง) ประจำปี 2560 [ 29 พ.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
 
     
     
     
     
     
     
     
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71160  

 2015 huikrachao.go.th, All rights : ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285 email : banrow_2547@hotmail.co.th