ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  กิจกรรมปั่นจักรยานเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในสถานศึกษา ประจำปี 2561 [ 19 ก.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน ภายในตำบลห้วยกระเจา ประจำปี 2561 [ 17 ก.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการฝึกอบรม/สัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ ประจำปี 2561 [ 15 ก.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างภูมิคุ้มกันฯ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาญจนบุรี [ 14 ก.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ วัดไผ่งาม ประจำปี 2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมคัดเลือกคณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ชุดใหม่ ประจำปี 2561 [ 8 ก.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อสม. รพ.สต.บ้านไพรงาม ประจำปี 2561 [ 6 ก.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2561 [ 30 ส.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างภูมิคุ้มกันฯ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาญจนบุรี [ 27 ส.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  กองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลห้วยกระเจา มอบเงินกองทุนฯ 10 กองทุน [ 21 ส.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ โรงเรียนบ้านทัพพระยา ประจำปี 2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา