ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาสามปี    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการเมือง    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  เจ้าหน้าที่ประปาดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ประจำวันที่ 30 เมษายน 2560 [ 30 เม.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  วันเทศบาล ประจำปี 2560 [ 24 เม.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว ล้อมรั้วความรุนแรง ประจำปี 2560 [ 20 เม.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 [ 17 เม.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  รับมอบโรงผลิตน้ำประปา [ 27 มี.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  การจัดให้มีน้ำบริโภค [ 24 มี.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2559 [ 13 ก.ย. 2559 ]

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา และศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

...อ่านต่อ>>
  วัน อปพร. ประจำปี 2560 [ 22 มี.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการอบรมเส้นทางแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา [ 22 มี.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 [ 18 มี.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 15 มี.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์ ประจำปี 2560 (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) [ 21 มี.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยกระเจาร่วมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐ ในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 18 ม.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  นายอำเภอห้วยกระเจา นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี คณะแม่ครัว เยี่ยมและนำอาหารเย็นเลี้ยงผู้ร่วมกิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดสาลวัน จังหวัดนครปฐม [ 16 ม.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  นายอำเภอห้วยกระเจา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา และผู้นำตำบลห้วยกระเจา ร่วมปล่อยขบวนรวมพลังเดินถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช [ 14 ม.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
 
     
     
     
     
     
     
     
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71160  

 2015 huikrachao.go.th, All rights : ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285 email : banrow_2547@hotmail.co.th