ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาสามปี    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการเมือง    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  มอบรถโยกแก่คนพิการ ประจำปี 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 30 ต.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 [ 23 ต.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากผักและผลไม้ ประจำปี 2558 [ 27 ส.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการ"การจัดตั้งธนาคารข้าวชุมชนหมู่บ้านเศรฐกิจพอเพียง" ประจำปี 2558 [ 26 ส.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการ "ส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการช่วยเหลือประชาชน" ประจำปี 2558 [ 27 ส.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2558 [ 6 ส.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2558 [ 21 ส.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 26 มิ.ย. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลห้วยกระเจาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2558 [ 7 เม.ย. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมเดินรณรงค์และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว [ 19 มิ.ย. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  การมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ประจำปี 2558 ครั้งที่ 3 จำนวน 3 ราย [ 21 ก.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพ (การทำแชมพูมะกรูด แชมพูใบย่านาง และการทำน้ำยาล้างจาน) [ 15 ก.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  การมอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้มีรายได้น้อย ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 [ 8 มิ.ย. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 [ 19 พ.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมออกเยี่ยมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ ประจำปี 2558 [ 12 พ.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
 
     
     
     
     
     
     
     
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71160  

 2015 huikrachao.go.th, All rights : ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285 email : banrow_2547@hotmail.co.th