ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  เทศบาลตำบลห้วยกระเจาร่วมกับชลประทานที่ 13 แจกน้ำอุปโภคให้กับหมู่ 17 บ้านโกรกสมอ [ 20 เม.ย. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ช่างประปาดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 และโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา [ 19 เม.ย. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการอบรมสานสัมพันธ์วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 4 (หมู่ 1,11,13,16,21) [ 18 เม.ย. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 [ 17 เม.ย. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการอบรมสานสัมพันธ์วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 3 (หมู่ 8,10,14,17,18,19) [ 16 เม.ย. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการอบรมสานสัมพันธ์วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 2 (หมู่ 5,7,12,15,20) [ 15 เม.ย. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการอบรมสานสัมพันธ์วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 1 (หมู่ 2,3,4,6,9) [ 14 เม.ย. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลห้วยกระเจาร่วมกับชลประทานที่ 13 แจกน้ำอุปโภคให้ประชาชน หมู่ 14 บ้านทุ่งใหญ่ [ 11 เม.ย. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ช่างประปาดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณถนนสายสภ.ห้วยกระเจา [ 7 เม.ย. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  รับมอบงานติดตั้งกล้อง CCTV ประจำปี 2559 [ 5 เม.ย. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำวันที่ 4 เมษายน 2559 บริเวณหมู่ที่ 21 บ้านดอนสว่าง [ 4 เม.ย. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการ fix it center ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ระยะที่ 1 (30 มี.ค. - 2 เม.ย.59) [ 2 เม.ย. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ผู้อำนวยการกองช่างลงพื้นที่ตรวจบ้านที่ประสบวาตภัย วันที่ 1 เมษายน 2559 [ 1 เม.ย. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2559 หมู่ที่ 21 บ้านดอนสว่าง [ 31 มี.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลฯ ร่วมกับชลประทานที่ 13 แจกน้ำอุปโภคให้กับหมู่ 13,21 [ 30 มี.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
 
     
     
     
     
     
     
     
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71160  

 2015 huikrachao.go.th, All rights : ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285 email : banrow_2547@hotmail.co.th