ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาสามปี    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการเมือง    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมผู้จัดเก็บข้อมูล TCNAP [ 4 มี.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 [ 29 ก.พ. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาคมหมู่บ้านและจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำหมู่ที่ 3 บ้านห้วยกระเจา ประจำปี 2559 [ 26 ก.พ. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาว ของกรมทรัพยากรน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนตำบลห้วยกระเจา [ 26 ก.พ. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาคมหมู่บ้านและจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำหมู่ที่ 2 บ้านห้วยกระเจา ประจำปี 2559 [ 25 ก.พ. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาคมหมู่บ้านและจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำหมู่ที่ 15 บ้านไพรงาม ประจำปี 2559 [ 24 ก.พ. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาคมหมู่บ้านและจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำหมู่ที่ 12 บ้านพยอมงาม ประจำปี 2559 [ 23 ก.พ. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาคมหมู่บ้านและจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำหมู่ที่ 11 บ้านทุ่งมังกะหร่า ประจำปี 2559 [ 19 ก.พ. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาคมหมู่บ้านและจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำหมู่ที่ 20 บ้านทุ่งประดู่ ประจำปี 2559 [ 18 ก.พ. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ให้กับหมู่ที่ 19 บ้านทุ่งคูณ [ 17 ก.พ. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ผู้อำนวยการกองช่างลงพื้นที่ตรวจงานติดตั้งระบบเสียงตามสาย ประจำหมู่บ้านบ้านทุ่งมังกะหร่า [ 17 ก.พ. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาคมหมู่บ้านและจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำหมู่ที่ 5 บ้านเขากรวด ประจำปี 2559 [ 17 ก.พ. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาคมหมู่บ้านและจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำหมู่ที่ 13,21 บ้านกรอกฟ้าสาธุการและบ้านดอนสว่าง ประจำปี 2559 [ 16 ก.พ. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาคมหมู่บ้านและจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำหมู่ที่ 16 บ้านดอน ประจำปี 2559 [ 15 ก.พ. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาคมหมู่บ้านและจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำหมู่ที่ 1 บ้านซ่อง ประจำปี 2559 [ 12 ก.พ. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
 
     
     
     
     
     
     
     
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71160  

 2015 huikrachao.go.th, All rights : ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285 email : banrow_2547@hotmail.co.th