ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  โครงการเทศบาลตำบลห้วยกระเจารักษ์โชห่วย ประจำปี 2559 [ 29 ส.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการฝึกอบรมและทบทวนอปพร. ประจำปี 2559 [ 25 ส.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  คลีนนิ่งเดย์ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินีนาถฯ ประจำปี 2559 [ 11 ส.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลห้วยกระเจา เข้าร่วมโครงการ "คืนดินดี สู่ขุนเขา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา" [ 1 ส.ค. 2559 ]

ร่วมกับส่วนราชการทุกส่วนในอำเภอห้วยกระเจา ณ วัดทิพย์สุคนธาราม ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลฯ ร่วมกับสำนักชลประทานที่ 13 แจกน้ำประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ให้กับประชาชนหมู่ที่ 11 บ้านทุ่งมังกะหร่า [ 27 ก.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลฯ ร่วมกับสำนักชลประทานที่ 13 แจกน้ำประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ให้กับประชาชนหมู่ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่ วัดบ้านซ้อง และโรงเรียนบ้านซ้อง [ 14 ก.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  พนักงานประปาดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 บ้านห้วยกระเจา (ประจำวันที่ 7 ก.ค. 59) [ 7 ก.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลฯ ร่วมกับสำนักชลประทานที่ 13 แจกน้ำประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ให้กับวัดบ้านซ้อง [ 6 ก.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลฯ ร่วมกับสำนักชลประทานที่ 13 แจกน้ำประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ให้กับประชาชนหมู่ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่ [ 4 ก.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 [ 24 มิ.ย. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการครอบครัวยุคใหม่ไร้ความรุนแรง ประจำปี 2559 [ 21 มิ.ย. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลฯ ร่วมกับสำนักชลประทานที่ 13 แจกน้ำประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 12 บ้านพยอมงาม [ 18 พ.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  งานกองช่างดำเนินการซ่อมระบบเสียงตามสายบริเวณหมู่ที่ 3 บ้านห้วยกระเจา [ 18 พ.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  พนักงานประปาดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา หมู่ที่ 6 บ้านหัวอ่าง (ประจำวันที่ 18 พ.ค. 59) [ 18 พ.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลห้วยกระเจามอบรถเข็นให้กับนายวรวุฒิ ด้วงปลี หมู่ที่ 20 บ้านทุ่งประดู่ [ 17 พ.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา