ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาสามปี    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการเมือง    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  ประชาคมหมู่บ้านและจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำหมู่ที่ 10 บ้านอุดมสุข ประจำปี 2559 [ 8 ก.พ. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาคมหมู่บ้านและจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำหมู่ที่ 8 บ้านทัพพระยา ประจำปี 2559 [ 5 ก.พ. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาคมหมู่บ้านและจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำหมู่ที่ 19 บ้านทุ่งคูณ ประจำปี 2559 [ 4 ก.พ. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาคมหมู่บ้านและจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำหมู่ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่ ประจำปี 2559 [ 3 ก.พ. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาคมหมู่บ้านและจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำหมู่ที่ 17 บ้านโกรกสมอ ประจำปี 2559 [ 2 ก.พ. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ให้กับหมู่ที่ 18 [ 11 ก.พ. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  อำเภอห้วยกระเจาร่วมกับเทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท [ 10 ก.พ. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  พัฒนาสังคมฯ กาญจนบุรี ร่วมกับเทศบาลฯ มอบรถเข็นให้ผู้พิการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 [ 29 ม.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 [ 8 ม.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ฯ [ 23 ธ.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  พิธีวางดอกไม้จันทน์พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ [ 16 ธ.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 [ 5 ธ.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 [ 25 พ.ย. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558 [ 26 ก.พ. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีออกตรวจเยี่ยม อปท. [ 12 พ.ย. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
 
     
     
     
     
     
     
     
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71160  

 2015 huikrachao.go.th, All rights : ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285 email : banrow_2547@hotmail.co.th