ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาสามปี    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการเมือง    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  ช่างประปาดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้านห้วยกระเจา (ตลาดสด) [ 29 มี.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการวางท่อเมนประปาชั่วคราวจากจุดพักน้ำสั่งเข้าถังประปาเทศบาลฯ (ทดสอบ) [ 28 มี.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ช่างประปาดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา [ 28 มี.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  งานกองช่างออกซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 12 บ้านพยอมงาม [ 28 มี.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ช่างประปาดำเนินการซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 2 บ้านห้วยกระเจา [ 28 มี.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการอบรมเส้นทางแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา ปีการศึกษา 2558 [ 25 มี.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการวางท่อเมนประปาชั่วคราวจากจุดพักน้ำสั่งเข้าถังประปาเทศบาลฯ [ 24 มี.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออก ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 1) [ 23 มี.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ช่างประปาดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณ หมู่ที่ 6 บ้านหัวอ่าง [ 22 มี.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลห้วยกระเจาร่วมกับชลประทานที่ 13 แจกน้ำให้กับหมู่ 12,14,19 [ 17 มี.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ผู้อำนวยการกองช่างลงพื้นที่ตรวจงานติดตั้งกล้อง CCTV [ 15 มี.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการร่วมใจสู้ภัยแล้ง มก. ธกส. หมู่ที่ 7 บ้านเขาศาลา [ 15 มี.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 [ 9 มี.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2559 บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านห้วยกระเจา [ 8 มี.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพินตอนบนและระบบผันน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี [ 4 มี.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
 
     
     
     
     
     
     
     
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71160  

 2015 huikrachao.go.th, All rights : ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285 email : banrow_2547@hotmail.co.th