ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  เจ้าหน้าที่ประปา ของเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ดำเนินการซ่อมท่อประปา บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านนางนวน คำปาน [ 15 ธ.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลห้วยกระเจา ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 [ 14 ธ.ค. 2559 ]

จัดโดย อำเภอห้วยกระเจา ร่วมกับส่วนราชการอำเภอห้วยกระเจา ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา และปั่นจักรยานไปตามเส้นทาง หมู่ที่ 15 บ้านไพรงาม หมู่ที่ 7 บ้านเขาศาลา ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแจกถุงยังชีพให้กับประชานตำบลห้วยกระเจา < ...อ่านต่อ>>

  เจ้าหน้าที่ประปา ของเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณแยกไปบ้านซ่อง หน้าบ้าน น.ส.เมียน เชื้อทอง [ 9 ธ.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  เจ้าหน้าที่ประปา ของเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ดำเนินการซ่อมท่อประปา บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านหัวอ่าง [ 9 ธ.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว [ 14 พ.ย. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลห้วยกระเจาร่วมกิจกรรมฟังพระสวดพระอภิธรรมและจุดเทียนถวายอาลัยแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (คืนที่ 15) [ 27 ต.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลห้วยกระเจา เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คืนที่10 [ 22 ต.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  มอบโล่ผู้สูงอายุ โดยสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 [ 18 ต.ค. 2559 ]

โดยมีนายอำเภอห้วยกระเจา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา และชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี (ผู้แทนสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย) มอบโล่ผู้สูงอายุให้ นายเจ้ย  คำวงษ์  อายุ 102 ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในหมู่ที่ 7 บ้านเขาศาลา ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจ ...อ่านต่อ>>

  อำเภอห้วยกระเจาร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยกระเจา พาประชาชนอำเภอห้วยกระเจาชมนิทรรศการภายในวัดทิพย์สุคนธาราม [ 11 ต.ค. 2559 ]

เพื่อส่งเสริมความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และสร้างความใกล้ชิดระหว่างวัดทิพย์สุคนธาราม กับประชาชนอำเภอห้วยกระเจา และเพื่อให้ประชาชนอำเภอห้วยกระเจาได้ศึกษาข้อมูลของวัดทิพย์สุคนธาราม และสามารถบอกต่อกับผู้ที่มาเยือนอำเภอห้วยกระเจาได้ดี

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลห้วยกระเจาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่่ยนเรียนรู้ ณ เทศบาลตำบลบ้านดอน จังหวัดสุพรรณบุรี [ 30 ก.ย. 2559 ]

ระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2559 โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว จังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

...อ่านต่อ>>
  นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจาร่วมแสดงความยินดี กับนายเต็ก โจโฉ ผู้พิการหมู่ที่ 12 บ้านพยอมงาม [ 29 ก.ย. 2559 ]

เนื่องจากได้รับมอบบ้านหลังใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ร.9 พัน 2 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยป้องกันฯ 

...อ่านต่อ>>
  โครงการอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2559 [ 13 ก.ย. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2559 [ 13 ก.ย. 2559 ]

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา และศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

...อ่านต่อ>>
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ (ทำยาหม่องน้ำและดอกไม้จันท์) ประจำปี 2559 [ 8 ก.ย. 2559 ]

ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ ศาลา SML หมู่ที่ 2 บ้านห้วยกระเจา

...อ่านต่อ>>
  โครงการเทศบาลตำบลห้วยกระเจารักษ์โชห่วย ประจำปี 2559 [ 29 ส.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
 
     
     
     
     
     
     
     
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71160  

 2015 huikrachao.go.th, All rights : ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285 email : banrow_2547@hotmail.co.th