ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  งานทดสอบน้ำประปา วันที่ 15 มกราคม 2562 โดยกรมทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม   [ 15 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ทีมงานซ่อมถังน้ำใสเข้าตรวจสอบและเริ่มงานซ่อมถังน้ำใสบริเวณประปาหลังใหม่ ระหว่าวันที่ 11 - 12 มกราคม 2562   [ 14 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  งานซ่อมประปา ประจำวันที่ 14 มกราคม 2562   [ 14 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  งานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำวันที่ 14 มกราคม 2562   [ 14 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ซ่อมท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้านห้วยกระเจา ประจำเดือนมกราคม 2562   [ 11 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการซ่อมไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านทัพพระยา ประจำเดือน มกราคม 2562   [ 10 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  เจ้าหน้าที่ประปาดำเนินการซ่อมท่อ หมู่ 6 บ้านหัวอ่าง ประจำเดือน มกราคม 2562   [ 9 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการซ่อมไฟฟ้า หมู่ที่ 10 บ้านอุดมสุข ตามคำร้องขอแจ้งซ่อม   [ 7 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก ที่โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจาและภายในระยะ 100 เมตร   [ 4 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการซ่อมไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านซ้อง ประจำเดือนมกราคม 2562   [ 2 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  เจ้าหน้าที่ประปาดำเนินการซ่อมท่อเข้าบ้าน ม.3 บ้านห้วยกระเจา   [ 31 ธ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงป้องกันไข้เลือดออกหมู่ที่ 3 ตามคำร้องของนายประสาท ป้องกัน   [ 24 ธ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ดำเนินการเปลี่ยนตู้โฟโต้ หมู่ที่ 10 บ้านอุดมสุข   [ 24 ธ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมโครงการปลูกป่า "คืนดินดี สู่ขุนเขา" ครั้งที่ 5   [ 23 ธ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  เจ้าหน้าประปาของเทศบาลฯ ติดตั้งมิเตอร์น้ำให้โรงบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   [ 23 ธ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
 
     
     
     
     
     
     
     
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71160  

 2015 huikrachao.go.th, All rights : ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285 email : banrow_2547@hotmail.co.th