ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาสามปี    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการเมือง    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 จำนวน 19 ราย [ 6 มิ.ย. 2561 ]

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยกระเจา

...อ่านต่อ>>
  โครงการฝึกอบรมสานสัมพันธ์วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 [ 13 เม.ย. 2561 ]

ณ วัดห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

...อ่านต่อ>>
  กองคลังของเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ออกหน่วยจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 หมู่ที่ 15 บ้านไพรงาม [ 4 เม.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการอบรมเส้นทางแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา ประจำปี 2560 [ 30 มี.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ อำเภอห้วยกระเจา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 28 มี.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ลงพื้นที่ เยื่ยมบ้านผู้ยากไร้ [ 27 มี.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 [ 27 มี.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลมอบเงินช่วยเหลือ นายธนู คำปาน ผู้ประสพอัคคีภัยในเขตเทศบาลฯ [ 26 มี.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาญจนบุรี มอบไก่ไข่พร้อมอุปกรณ์ให้ผู้มีรายได้น้อยผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ [ 9 มี.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย/ผู้ไร้ที่พึ่ง จากศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 8 มี.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับส่วนราชการอำเภอห้วยกระเจา เยี่ยมบ้านผู้ประสพอัคคีภัย [ 27 ก.พ. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการสถานีสวัสดิการและเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2561 [ 27 ก.พ. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมอบรมผู้เตรียมเข้าสู่วัยสุงอายุและผู้สูงอายุให้มีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองได้ตามสุขภาวะ [ 13 ก.พ. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพต่างๆ ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรสานตะกร้าเชือกมัดฟาง ประจำปี 2561 [ 23 ม.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
 
     
     
     
     
     
     
     
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71160  

 2015 huikrachao.go.th, All rights : ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285 email : banrow_2547@hotmail.co.th