ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2562   [ 22 เม.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่ ประจำปี 2562   [ 19 เม.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ตรวจสถานที่จัดตั้งหอประปาประจำหมู่บ้านทุ่งมังกะหร่า   [ 19 เม.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  รดน้ำขอพรนายอำเภอห้วยกระเจา เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562   [ 19 เม.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562   [ 17 เม.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 2 บ้านห้วยกระเจา ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 [ 7 ก.พ. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 [ 7 ก.พ. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำวันที่ 31 มกราคม 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ และโคมไฟ หมู่ที่ 8 บ้านทัพพระยา ประจำวันที่ 30 มกราคม 2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ซ่อมท่อเมนประปา หมู่ที่ 6 บ้านหัวอ่าง ประจำวันที่ 29 มกราคม 2562 [ 29 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  เจ้าหน้าที่ประปาดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ม.4 ข้างบ้านนายปรู่ ใคร่ครวญ ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562 [ 24 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา