ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  กิจการประปา ประจำวันที่ 21 มกราคม 2563   [ 21 ม.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  งานบริการรถกระเช้า ประจำวันที่ 21 มกราคม 2563   [ 21 ม.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจการประปา ประจำวันที่ 18 มกราคม 2563   [ 20 ม.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  งานบริการรถกระเช้า ประจำวันที่ 20 มกราคม 2563   [ 20 ม.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ณ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ประจำเดือน มกราคม 2563   [ 17 ม.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  งานบริการรถกระเช้า ประจำวันที่ 17 มกราคม 2563   [ 17 ม.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมจิตอาสาและทำความสะอาดบริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา เนื่องในวันกองทัพไทย วันยุทธหัตถีและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2563   [ 16 ม.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  งานบริการรถกระเช้า ประจำวันที่ 16 มกราคม 2563   [ 16 ม.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  งานบริการรถกระเช้า ประจำวันที่ 15 มกราคม 2563   [ 15 ม.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจการประปา ประจำวันที่ 15 มกราคม 2563   [ 15 ม.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  พ่นหมอกควัน ตามหนังสือขอความอนุเคราะห์พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก จาก รพ.ห้วยกระเจาฯ ลงวันที่ 13 มกราคม 2563   [ 14 ม.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  งานบริการรถกระเช้า ประจำวันที่ 13 มกราคม 2563   [ 13 ม.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจการประปา ประจำวันที่ 13 มกราคม 2563   [ 13 ม.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ดำเนินการพ่นหมอกควัน ตามหนังสือ รพ.สต.บ้านไพรงาม ที่ กจ 0032.13.3/11 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563   [ 13 ม.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  วันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ประจำปี 2563   [ 10 ม.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา