ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาสามปี    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  ปรับพื้นที่ย้ายเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือชาวนาประสบปัญหาภัยแล้ง ปี 2561   [ 8 พ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  พ่นหมอกควันบริเวณบ้านที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 3 บ้านห้วยกระเจา จำนวน 2 ราย   [ 6 พ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ประจำปี 2561   [ 2 พ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ตรวจสอบจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ประจำปี 2561   [ 1 พ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอห้วยกระเจาเคลื่อนที่ ประจำปี 2561   [ 31 ต.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  พ่นหมอกควันที่โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจาและวัดห้วยกระเจาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561   [ 30 ต.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  วันปิยมหาราช ประจำปี 2561   [ 23 ต.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2561 [ 13 ต.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมปั่นจักรยานเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในสถานศึกษา ประจำปี 2561 [ 19 ก.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน ภายในตำบลห้วยกระเจา ประจำปี 2561 [ 17 ก.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการฝึกอบรม/สัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ ประจำปี 2561 [ 15 ก.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างภูมิคุ้มกันฯ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาญจนบุรี [ 14 ก.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
 
     
     
     
     
     
     
     
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71160  

 2015 huikrachao.go.th, All rights : ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285 email : banrow_2547@hotmail.co.th