ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
โครงสร้างเทศบาลตําบลห้วยกระเจา
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่
ประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี 2560
 
  • โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข ประจำปี 2563
  • ครงการบูรณาการการฝึกอบรม "หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ปี 2563
  • งานบริการรถกระเช้า ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2563
  • กิจการประปา ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2563
 
โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข ประจำปี 2563   - 5 ส.ค. 2563

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ครงการบูรณาการการฝึกอบรม "หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ปี 2563   - 5 ส.ค. 2563

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
งานบริการรถกระเช้า ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2563   - 3 ส.ค. 2563

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประกาศและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม   14 ม.ค. 2562   อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562   30 ก.ย. 2562   อ่านต่อ
ประกาศโครงการวางท่อส่งน้ำเข้าเมนประปาหมู่บ้านจากหมู่ที่ 6 บ้านหัวอ่างเชื่อมต่อหมู่ที่ 1 บ้าสนซ่องตำบลห้วยกระเจา   10 มี.ค. 2563   อ่านต่อ
สรุปผลการจัดจ้างโครงการประจำเดือน พฤษภาคม 2563   31 พ.ค. 2563   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
เว็บที่ดีที่สุด
โดย  อาเยโน วันที่ 14 มิ.ย. 2563 09:24:44 [ 0 / 30 ]
ลุ้นทุนสร้างล้าน
โดย  นาริกิ วันที่ 14 มิ.ย. 2563 09:24:20 [ 0 / 29 ]
สังคมการเงิน
โดย  โมกิยะ วันที่ 14 มิ.ย. 2563 09:23:49 [ 0 / 28 ]
เงินยุคดิจิตัล
โดย  สรเทพ วันที่ 14 มิ.ย. 2563 09:23:28 [ 0 / 30 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด
 
 
 
นายสิริพงศ์  สืบเนียม
นายกเทศมนตรี
 
นายปราณี  ลำเภา    
ปลัดเทศบาลฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา