ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาสามปี    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการเมือง    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่
ประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี 2560
 
  • ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลห้วยกระเจา
  • มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 จำนวน 19 ราย
  • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  • โครงการฝึกอบรมสานสัมพันธ์วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
 
ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลห้วยกระเจา - 16 ส.ค. 2561

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 จำนวน 19 ราย - 6 มิ.ย. 2561

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยกระเจา

..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - 10 พ.ค. 2561

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินลูกรังเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน ม.11   29 มิ.ย. 2561   อ่านต่อ
ใบปริมาณงานโครงการปรับปรุงถนนหินลูกรังเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน ม.11   29 มิ.ย. 2561   อ่านต่อ
กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินลูกรังเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน ม.7   5 มิ.ย. 2561   อ่านต่อ
ใบปริมาณงานโครงการปรับปรุงถนนหินลูกรังเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน ม.7   5 มิ.ย. 2561   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
สมัครสมาชิก Satu88 วันนี้ รับโปรโมชั่นมากมาย 
โดย  nadech วันที่ 8 ก.ย. 2561 16:40:50 [ 0 / 4 ]
ยินดีต้องรับสมาชิกทุกท่านเข้าสู่ satu88
โดย  nadech วันที่ 21 มิ.ย. 2561 16:51:30 [ 0 / 22 ]
ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เกม The Dark Knight
โดย  nadech วันที่ 22 พ.ค. 2561 13:54:18 [ 0 / 36 ]
เกมสล็อตออนไลน์
โดย  pim วันที่ 9 พ.ค. 2561 14:42:42 [ 0 / 41 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด
 
 
 
นายสิริพงศ์  สืบเนียม
นายกเทศมนตรี
 
นายปราณี  ลำเภา    
ปลัดเทศบาลฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71160  

 2015 huikrachao.go.th, All rights : ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285 email : banrow_2547@hotmail.co.th