ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
โครงสร้างเทศบาลตําบลห้วยกระเจา
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่
ประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี 2560
 
  • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ถึงเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง ประจำปี 2563
  • ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
  • สำรวจถนนชำรุด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,4,6,9 ตำบลห้วยกระเจา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • สำรวจถนนเส้น ม.13 ถึง ม.12 ต.ห้วยกระเจา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ถึงเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง ประจำปี 2563   - 20 ต.ค. 2563

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี   - 12 ต.ค. 2563

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สำรวจถนนชำรุด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,4,6,9 ตำบลห้วยกระเจา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   - 8 ต.ค. 2563

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563   31 ก.ค. 2563   อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563   31 ส.ค. 2563   อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดืน มิถุนายน 2563   30 มิ.ย. 2563   อ่านต่อ
ประกาศและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม   14 ม.ค. 2562   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
๑๏เ๑่แ๎ ่ํ๒ๅ๐ๅ๑ํ๎ๅ ๗๒่โ๎ 
โดย  qutxhnrbn วันที่ 23 ต.ค. 2563 09:32:13 [ 0 / 0 ]
FAFA แจกเงินฟรี เครดิตฟรี รับทันทีล่าสุด 2020 
โดย  FAFAฟรีเครดิต วันที่ 19 ต.ค. 2563 02:08:44 [ 0 / 4 ]
ศํ๒ๅ๐ๅ๑ํ๛้ ๏๎๑๒ 
โดย  astadivyn20 วันที่ 16 ต.ค. 2563 13:39:43 [ 0 / 23 ]
ศํ๒ๅ๐ๅ๑ํ๛้ ๏๎๑๒
โดย  piqwgboai วันที่ 1 ก.ย. 2563 22:21:41 [ 0 / 32 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด
 
 
 
นายสิริพงศ์  สืบเนียม
นายกเทศมนตรี
 
นายปราณี  ลำเภา    
ปลัดเทศบาลฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา