ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
โครงสร้างเทศบาลตําบลห้วยกระเจา
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่
ประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี 2560
 
  • ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า 24 พย. 2563
  • แผนการจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปรับปรุงและขึ้นทะเบียนการเกษตร ปีการผลิต 2563/64
  • ลงพื้นร่วมกับอาสาสมัครบริบาลตำบลห้วยกระเจา เจ้าหน้าที่จาก รพ.ห้วยกระเจาฯ รพ.สต.บ้านทัพพระยา เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
  • งานซ่อมประปาของเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า 24 พย. 2563   - 24 พ.ย. 2563

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
แผนการจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปรับปรุงและขึ้นทะเบียนการเกษตร ปีการผลิต 2563/64   - 20 พ.ย. 2563

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ลงพื้นร่วมกับอาสาสมัครบริบาลตำบลห้วยกระเจา เจ้าหน้าที่จาก รพ.ห้วยกระเจาฯ รพ.สต.บ้านทัพพระยา เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   - 9 พ.ย. 2563

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563   31 ก.ค. 2563   อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563   31 ส.ค. 2563   อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดืน มิถุนายน 2563   30 มิ.ย. 2563   อ่านต่อ
ประกาศและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม   14 ม.ค. 2562   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
เกมออนไลน์ โบนัสเยอะ  
โดย  21 Sa วันที่ 25 พ.ย. 2563 23:44:29 [ 0 / 4 ]
ฮใ๐๎์ํ๎ๅ ๒ๅแๅ ัฯภัศมฮ 
โดย  Johnnyamorm วันที่ 8 พ.ย. 2563 13:40:26 [ 0 / 7 ]
เกมค่ายใหญ่ รางวัลแตกง่าย 
โดย  adsfhgkjlk, วันที่ 4 พ.ย. 2563 14:20:13 [ 0 / 20 ]
gdsfrvgfrds 
โดย  efasfefsefsed วันที่ 4 พ.ย. 2563 14:18:20 [ 0 / 38 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด
 
 
 
นายสิริพงศ์  สืบเนียม
นายกเทศมนตรี
 
นายปราณี  ลำเภา    
ปลัดเทศบาลฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา