ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
โครงสร้างเทศบาลตําบลห้วยกระเจา
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่
ประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี 2560
 
  • ประชุมแก้ปัญหาถนนหมู่ที่ 17 บ้านโกรกสมอ ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
  • งานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
  • ประชาสัมพันธ์โครงการทำบัตร/ต่อบัตรคนพิการเคลื่อนที่ ประจำปี 2562
  • สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับสำนักงานใหม่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่
 
ประชุมแก้ปัญหาถนนหมู่ที่ 17 บ้านโกรกสมอ ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2562   - 8 ก.ค. 2562

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
งานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2562   - 8 ก.ค. 2562

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประชาสัมพันธ์โครงการทำบัตร/ต่อบัตรคนพิการเคลื่อนที่ ประจำปี 2562   - 5 ก.ค. 2562

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
รายงานสรุปจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.2561- เม.ย.2562   2 พ.ค. 2562   อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างศูนย์กาญจนาภิเษก   10 เม.ย. 2562   อ่านต่อ
ประกาศโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกาญจนาภิเษก   2 เม.ย. 2562   อ่านต่อ
ประกาศโครงการก่อสร้างศูนย์พดัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยกระเจา   2 เม.ย. 2562   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
Preconsultation granulocytic, infiltration, bags, epicondyle.
โดย  ujipmiya วันที่ 2 มิ.ย. 2562 15:23:24 [ 0 / 87 ]
So elbow, neuronal onset shortest recalling redilation.
โดย  uerafakewe วันที่ 2 มิ.ย. 2562 13:12:38 [ 0 / 20 ]
Download Showbox APK for Android
โดย  MoviMor วันที่ 25 ม.ค. 2562 05:17:41 [ 0 / 114 ]
Viagra Generique Site Serieux Elluritle
โดย  EllAccoff วันที่ 16 ธ.ค. 2561 02:26:12 [ 0 / 186 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด
 
 
 
นายสิริพงศ์  สืบเนียม
นายกเทศมนตรี
 
นายปราณี  ลำเภา    
ปลัดเทศบาลฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา