ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
โครงสร้างเทศบาลตําบลห้วยกระเจา
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่
ประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี 2560
 
  • ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
  • ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ประจำเดือน มกราคม 2564
  • ซ่อมแซมถนน (โดยการใช้ยางมะตอยสำเร็จรูป) หมู่ที่ 9 15 21 ตำบลห้วยกระเจา
  • รับมอบเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านให้คนพิการจำนวน 2 ราย
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564   - 27 ม.ค. 2564

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ประจำเดือน มกราคม 2564   - 25 ม.ค. 2564

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ซ่อมแซมถนน (โดยการใช้ยางมะตอยสำเร็จรูป) หมู่ที่ 9 15 21 ตำบลห้วยกระเจา   - 25 ม.ค. 2564

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ข้ามถนน บ้านโกรกสมอ หมู่ที่ 17 ตำบลห้วยกระเจา   14 ม.ค. 2564   อ่านต่อ
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านดอน หมู่ที่ 16-บ้านโกรกแสลบ หมู่ที่ 18   12 ม.ค. 2564   อ่านต่อ
โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดเนื่องจากเหตุอุทกภัยภายในตำบลห้วยกระเจา ต.ห้วยกระเจา   12 ม.ค. 2564   อ่านต่อ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทำการเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านหัวอ่าง หมู่ที่ 6 (ฟาร์มไก่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 ม.ค. 2564   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
Hi 
โดย  WICKETT0542 วันที่ 9 ม.ค. 2564 15:08:15 [ 0 / 13 ]
ซ่อมแซมภาพถ่ายของ baths 
โดย  RobeCoulk วันที่ 29 ธ.ค. 2563 20:48:30 [ 1 / 42 ]
compare viagra and cialis orbity
โดย  GreaftCet วันที่ 22 ธ.ค. 2563 03:56:04 [ 0 / 29 ]
submit a site cialis orbity
โดย  GreaftCet วันที่ 22 ธ.ค. 2563 00:08:11 [ 3 / 34 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด
 
 
 
นายสิริพงศ์  สืบเนียม
นายกเทศมนตรี
 
นายปราณี  ลำเภา    
ปลัดเทศบาลฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา