ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาสามปี    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการเมือง    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
          สำนักปลัด         


 

นายปราณี ลำเภา
ปลัดเทศบาลฯ

 

 

น.ส.สุมาลี กนกศรีวิเชียร
รองปลัดเทศบาลฯ

 

   

 

นายธารณรัฐน์ นพรัธษ์ธาดา
หัวหน้าสำนักปลัด

 

นางปั้นหยา สุนทรสุวรรณ์
บุคลากร

น.ส.กุลธารินท์ ถิรเดชฐิตพัฒน์

จนท.วิเคราะห์ฯ

น.ส.วาสนา สืบดี
นักพัฒนาชุมชน

น.ส.นภาพร วายะบรรณ์
จพง.ธุรการ

นายณัฐนันท์ ศรีสมบูรณ์
จพง.ธุรการ


- ว่าง -
จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ

นายแสวง สาสุข
ลูกจ้างประจำ

นายสากล สืบด้วง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

นายขันติ จันทร์หอม
ผู้ช่วยสัตวแพทย์

นายบุญชู ใคร่ครวญ
พนักงานขับรถ

นายนุกูลกิจ สืบดี
คนงานทั่วไป

นางสุภชา อธิกุลรัตน์
คนงานทั่วไป

นายภานุศักดิ์ สืบศักดิ์
ยาม

 

 

นายสิงห์ชัย  สืบดา
คนงานทั่วไป

 


 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71160  

 2015 huikrachao.go.th, All rights : ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285 email : banrow_2547@hotmail.co.th