ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาสามปี    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการเมือง    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
          สมาชิกสภาเทศบาล         


 

นายสวิท จันทร์หอม
ประธานสภา

 

  

นายบรรจบ เชื้อรุ่ง
รองประธานสภา

 

นายอารมณ์ วิทยายนต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางยุพิน หลีสิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสนาน สืบดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายบรรจบ เชื้อรุ่ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายชัยชะ ใคร่ครวญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายกิจติภพ สุขธูป
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายงาม จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายลำพันธ์ คำวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายสวิท  จันทร์หอม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายกรึก คำปาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางเตย วงษ์กรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71160  

 2015 huikrachao.go.th, All rights : ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285 email : banrow_2547@hotmail.co.th