ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
โครงสร้างเทศบาลตําบลห้วยกระเจา
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่
ประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี 2560
 
  • ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุ ให้ประชาชนนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
  • ซ่อมโคมไฟถนน ม.9, ซ่อมโคมไฟถนน หน้าศาลาประชาคม ม.9 บ้านไผ่งาม ตำบลห้วยกระเจา
  • ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด ปี 2565
  • ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยกระเจา ,หมู่ที่ 6 บ้านหัวอ่าง
 
ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุ ให้ประชาชนนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต   - 25 ม.ค. 2565

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ซ่อมโคมไฟถนน ม.9, ซ่อมโคมไฟถนน หน้าศาลาประชาคม ม.9 บ้านไผ่งาม ตำบลห้วยกระเจา   - 25 ม.ค. 2565

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด ปี 2565   - 24 ม.ค. 2565

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)   13 ม.ค. 2565   อ่านต่อ
สาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง)   11 ม.ค. 2565   อ่านต่อ
สาระสำคัญของสัญญาจัดวซื้อคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)   10 ม.ค. 2565   อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564   7 ม.ค. 2565   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
Infinite discussion :)  
โดย  Robertkex วันที่ 24 ม.ค. 2565 04:05:20 [ 0 / 1 ]
าเ์๎ๆๅํํ๎ๅ ๎๔๎๐์๋ๅํ่ๅ ใ๐๓็๎โ https://ved-line.ru 
โดย  kelp วันที่ 20 ม.ค. 2565 16:37:35 [ 0 / 6 ]
Look this free videos 
โดย  Richardjeold วันที่ 6 ม.ค. 2565 08:54:09 [ 0 / 34 ]
Writer 
โดย  Vikiryg วันที่ 29 ธ.ค. 2564 14:12:36 [ 0 / 24 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด
 
 
 
นายสิริพงศ์ สืบเนียม
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา
โทร.081-8803177
 
นายปราณี  ลำเภา
ปลัดเทศบาลฯ
โทร.081-7537287
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา