ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
โครงสร้างเทศบาลตําบลห้วยกระเจา
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่
ประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี 2560
 
  • วันฉัตรมงคล ประจำปี 2564
  • สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปี 2564
  • ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เดือน มีนาคม 2564
  • ประกาศหยุดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยกระเจาเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 (ปีการศึกษา 2564)
 
วันฉัตรมงคล ประจำปี 2564   - 4 พ.ค. 2564

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปี 2564   - 22 เม.ย. 2564

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เดือน มีนาคม 2564   - 19 เม.ย. 2564

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประกาศผู้ชนะจัดทำฉากกั้นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   12 พ.ค. 2564   อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะจ้างก่อสร้างระบบประปามาตรฐานหอถังสูง บ้านกรอกฟ้าสาธุการ หมู่ที่ 13   11 พ.ค. 2564   อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564   6 พ.ค. 2564   อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนเมษายน 2564   6 พ.ค. 2564   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
cialis online affidabile 
โดย  GreaftCet วันที่ 16 พ.ค. 2564 09:37:27 [ 0 / 0 ]
ํ่๗ๅใ๎ ๎๑๎แๅํํ๎ใ๎ 
โดย  Irinkadop วันที่ 14 พ.ค. 2564 13:40:23 [ 0 / 0 ]
cialis and aspirin 
โดย  infussy วันที่ 13 พ.ค. 2564 06:13:24 [ 0 / 1 ]
cialis testamonies 
โดย  infussy วันที่ 13 พ.ค. 2564 03:45:26 [ 0 / 2 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด
 
 
 
นายปราณี  ลำเภา    
ปลัดเทศบาลฯ ปฎิบัติหน้าที่แทน
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา