ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
โครงสร้างเทศบาลตําบลห้วยกระเจา
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่
ประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี 2560
 
  • การประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515
  • วันฉัตรมงคล ประจำปี 2564
  • สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปี 2564
  • ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เดือน มีนาคม 2564
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515   - 25 พ.ค. 2564

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
วันฉัตรมงคล ประจำปี 2564 - 4 พ.ค. 2564

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปี 2564 - 22 เม.ย. 2564

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2564   9 มิ.ย. 2564   อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะประจำเดือนพฤษาคม (กองคลัง)   2 มิ.ย. 2564   อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหัวอ่าง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ   31 พ.ค. 2564   อ่านต่อ
ประกาศสาระสำคัญของสัญญาขุดขยายอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล หมู่ 6 บ้านหัวอ่าง ปากกว้าง 229 เมตร ยาว 65 เมตร ลึก 8 เมตร ลาดชั่น 1/2 เมตร   28 พ.ค. 2564   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
ขออนุญาตสอบถามครับจะพาพ่อไปทำบัตรคนพิการ
โดย  เสรี ปานหาญ วันที่ 28 ก.พ. 2564 14:43:27 [ 1 / 125 ]
การวางระบบการจัดการท้องถิ่น
โดย  มาดะ มากุระ วันที่ 23 ก.พ. 2564 12:03:07 [ 0 / 109 ]
ประกันความเสี่ยงออนไลน์
โดย  มาดะ มากุระ วันที่ 23 ก.พ. 2564 12:02:45 [ 0 / 96 ]
การตรวจการสรรพากร
โดย  มาดะ มากุระ วันที่ 23 ก.พ. 2564 12:01:49 [ 0 / 94 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด
 
 
 
นายปราณี  ลำเภา    
ปลัดเทศบาลฯ ปฎิบัติหน้าที่แทน
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา