ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
โครงสร้างเทศบาลตําบลห้วยกระเจา
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่
ประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี 2560
 
  • ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
  • ประชาสัมพันธ์ เรื่องขยายเวลาการเสนอตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ปี 2565
  • ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
  • การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 
ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   - 5 ก.ค. 2565

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประชาสัมพันธ์ เรื่องขยายเวลาการเสนอตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ปี 2565   - 4 ก.ค. 2565

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"   - 4 ก.ค. 2565

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565   5 ก.ค. 2565   อ่านต่อ
ประกาศจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างโรงเรียนบ้านซ้องสาธุการ หมู่ 13   29 มิ.ย. 2565   อ่านต่อ
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างโรงเรียนบ้านซ้องสาธุการ หมู่ที่ 13   29 มิ.ย. 2565   อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลห้วยกระเจา   29 มิ.ย. 2565   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
เว็บตอบคำถาม Q&A 
โดย  golden678 วันที่ 4 ก.ค. 2565 07:32:08 [ 0 / 7 ]
boarding diary 
โดย  small วันที่ 30 มิ.ย. 2565 14:30:12 [ 0 / 9 ]
hentaithai 
โดย  small วันที่ 30 มิ.ย. 2565 05:05:49 [ 0 / 7 ]
good 
โดย  JamesvoG วันที่ 28 มิ.ย. 2565 21:55:11 [ 0 / 6 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด
 
 
 
นายปราณี  ลำเภา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา
โทร.081-7537287
 
QR Code Line เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา