ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาสามปี    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการเมือง    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
 
  • ตารางฉีดพ่นหมอกควัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
  • ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
  • เทศบาลฯ ร่วมกับสำนักชลประทานที่ 13 แจกน้ำประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 12 บ้านพยอมงาม
  • งานกองช่างดำเนินการซ่อมระบบเสียงตามสายบริเวณหมู่ที่ 3 บ้านห้วยกระเจา
 
ตารางฉีดพ่นหมอกควัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 - 18 ก.ค. 2559

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 - 25 พ.ค. 2559

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เทศบาลฯ ร่วมกับสำนักชลประทานที่ 13 แจกน้ำประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 12 บ้านพยอมงาม - 18 พ.ค. 2559

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ   20 มิ.ย. 2559   อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน หมู่ที่ 1   20 มิ.ย. 2559   อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หมู่ 6   20 มิ.ย. 2559   อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6   3 มิ.ย. 2559   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
แนวข้อสอบ(บุคลากรภายใน)เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม 
โดย  papertestthai วันที่ 13 ก.ย. 2559 10:34:41 [ 0 / 7 ]
แนวข้อสอบ(บุคคลภายใน) เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม 
โดย  papertestthai วันที่ 13 ก.ย. 2559 10:31:35 [ 0 / 7 ]
PDFแนวข้อสอบ(บุคลากรภายใน)สำนักงานศาลยุติธรรม นิติกร 
โดย  papertestthai วันที่ 13 ก.ย. 2559 10:29:04 [ 0 / 7 ]
หนังสือสอบเข้าบรรจุ(ป.ตรี)นักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ 
โดย  papertestthai วันที่ 13 ก.ย. 2559 10:23:21 [ 0 / 5 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด
 
 
 
นายสิริพงศ์  สืบเนียม
นายกเทศมนตรี
 
นายปราณี  ลำเภา    
ปลัดเทศบาลฯ
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71160  

 2015 huikrachao.go.th, All rights :ติดต่อ email : huikrachao2009@hotmail.com