ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
โครงสร้างเทศบาลตําบลห้วยกระเจา
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่
ประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี 2560
 
  • ประกาศ ผลการสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
  • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันพนักงานจ้างทั่วไป (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
  • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมซื้อของราคาถูกในโครงการพานิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565
  • ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ครั้งที่ 2)
 
ประกาศ ผลการสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (แทนตำแหน่งที่ว่าง)   - 30 ก.ย. 2565

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันพนักงานจ้างทั่วไป (แทนตำแหน่งที่ว่าง)   - 28 ก.ย. 2565

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมซื้อของราคาถูกในโครงการพานิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565   - 28 ก.ย. 2565

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอรกรีตพท้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ สายทาง หมู่ที่ 18 บ้านโกรกแสลบ - หมู่ที่ 10 บ้านอุดมสุข   21 ก.ย. 2565   อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ สายทางหมู่ที่ 18 บ้านโกรกแสลบ - หมู่ที่ 10 บ้านอุดมสุข   21 ก.ย. 2565   อ่านต่อ
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง อุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย) 2565   12 ก.ย. 2565   อ่านต่อ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565   8 ก.ย. 2565   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
Bloobbyfoold umioc 
โดย  RobertGOW วันที่ 3 ต.ค. 2565 15:11:54 [ 0 / 0 ]
Bloobbyfoold ovsdn 
โดย  Juliancet วันที่ 3 ต.ค. 2565 15:08:43 [ 0 / 0 ]
Bloobbyfoold oealw 
โดย  CraigApats วันที่ 3 ต.ค. 2565 14:57:11 [ 0 / 0 ]
Amefegenibe rcrwx 
โดย  ADMoimb วันที่ 3 ต.ค. 2565 14:56:08 [ 0 / 0 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด
 
 
 
นายปราณี  ลำเภา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา
โทร.081-7537287
 
QR Code Line เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา